Přejít k obsahu


Korunovace pod posvátným stromem : na památku Slavomila Daňka

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Korunovace pod posvátným stromem : na památku Slavomila Daňka. In Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: Adela, 2008. s. 404-411. ISBN: 978-80-87094-13-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Coronation under the sacret tree : in memory of Slavomil Daňek
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Adela
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Tato studie znovu otevírá, promýšlí a nově akcentuje některé Daňkovi teze předložené v roce 1917 v disertační práci nazvané Posvátné stromy ve Starém zákoně. Zvláštní důraz klade na vztah posvátného stromu a funkce krále.
Abstrakt EN: This study opens thinks over and takes accent to some Daňek theses published in 1917 in his disertation Sacret trees in the Old Testament. This study approaches the relation between Sacret tree and function of the king.
Klíčová slova

Zpět

Patička