Přejít k obsahu


Modeling of Thermal Spraying Heat Transfer Processes by Exodus Stochastic Method

Citace:
HONNER, M., ŠROUB, J. Modeling of Thermal Spraying Heat Transfer Processes by Exodus Stochastic Method. Journal of Thermal Spray Technology, 2009, roč. 18, č. 5-6, s. 1014-1021. ISSN: 1059-9630
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of Thermal Spraying Heat Transfer Processes by Exodus Stochastic Method
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Springer Boston
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jan Šroub
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o aplikaci stochastické metody Exodus pro modelování procesů přenosu tepla při žárovém nástřiku a řešení přímých a nepřímých úloh. Stochastická metoda Exodus má výhodu v přímém způsobu řešení dynamických inverzních vícedimenzionálních úloh přenosu tepla oproti ostatním metodám u kterých je nutné použít iterativní způsob řešení inverzních úloh, například metoda konečných prvků (MKP). Jsou uvedeny teoretické základy metody Exodus. Možnosti aplikace této metody jsou ukázány na příkladu analýzy procesu přenosu tepla při HVOF nástřiku. Je provedeno porovnání výsledků získaných při řešení metodou Exodus s výsledky řešení využívající výpočetní metodu MKP.
Abstrakt EN: This article deals with the application of the stochastic Exodus method for modelling of thermal spraying heat transfer processes and for solving direct and indirect problems. The Exodus stochastic method has an advantage in straightforward solving of the transient inverse heat transfer multi-dimensional problems over other methods based on iterative fittings procedures used for example by finite element methods (FEM). Theoretical background of the method is introduced. Application capabilities of the method are shown on the example of high velocity oxygen fuel thermal spraying heat transfer process analysis. Comparison with results of FEM computational method application are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička