Přejít k obsahu


Material-technology Modelling the Development of Structures in Wires during Controlled Cooling on Industrial Cooling Conveyors

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., MALINA, J., RONEŠOVÁ, A. Material-technology Modelling the Development of Structures in Wires during Controlled Cooling on Industrial Cooling Conveyors. In XXVIII. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Lehrstuhl für Umformtechnik, Mountanuniversität Leoben, 2009. s. 277-284. ISBN: 978-3-902078-12-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Material-technology Modelling the Development of Structures in Wires during Controlled Cooling on Industrial Cooling Conveyors
Rok vydání: 2009
Místo konání: Leoben
Název zdroje: Lehrstuhl für Umformtechnik, Mountanuniversität Leoben
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Jiří Malina , Ing. Andrea Ronešová
Abstrakt CZ: Většina kontinuálních technologických procesů termomechanického zpracování vykazuje v výsledných produktech jistou míru odchylek mechanických hodnot a strukturních parametrů. Vzhledem k tomu, že se jedná o vlivy jak materiálu, tak technologie, je analýza příčin velmi komplikovaná. Jednou z možností, jak tyto vlivy identifikovat je materiálově technologické modelování. V uvedeném případě bylo ukázáno, jak lze efektivně pomocí tohoto nástroje analyzovat a kvantifikovat vlivy nerovnoměrného chladnutí drátu na chladicím dopravníku.
Abstrakt EN: The majority of continuous technological processes for thermomechanical treatments result in a certain amount of variation of mechanical values and structural parameters. Analysis of the causes is very complicated because the influence of materials and technology must be taken into account. One way of identifying the causes is by material-technology modelling. It is shown here that this tool can be used effectively to analyse and quantify the effects of uneven cooling of wire on a real cooling conveyor.
Klíčová slova

Zpět

Patička