Přejít k obsahu


Vliv tenké otěruvzdorné vrstvy na řezivost cermetového nástroje

Citace:
ČESÁKOVÁ, I., ZETEK, M., ŘEHOŘ, J., SKLENIČKA, J. Vliv tenké otěruvzdorné vrstvy na řezivost cermetového nástroje. In Vrstvy a povlaky 2009. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2009. s. 9-14. ISBN: 978-80-969310-9-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of thin coated layer to cutting tool live efficiency of cermet tools
Rok vydání: 2009
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DIGITAL GRAPHIC
Autoři: Ing. Ivana Česáková , Ing. Miroslav Zetek , Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Josef Sklenička
Abstrakt CZ: Současným trendem je stále depozice tenkých otěruvzdorných vrstev na řezné nástroje, které jsou nanášeny jak na standartní řezné materiály, tak i na progresivní materiály jako jsou cermety. Z hlediska depozice tenké vrstvy mají cermety určité nevýhody, které ovlivňují řezivost nástroje. Proto tento článek pojednává o vlivu tenké otěruvzdorné vrstvy na řezivost cermetového nástroje při frézování těžkoobrobitelnách materiálů.
Abstrakt EN: At present, the thin abrasion-resistant layers deposition to the cutting tolls is still develop. These thin layers are deposited on common cutting materials and also on progressive materials as cermets. Cermets have certain disadvantages in light of deposition of thin layers. These disadvantages influence cutting power of tool. That is why this article will be deal with the influences of thin abrasion-resistant layer to cutting power of cermets tool at milling of difficult-to-machine materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička