Přejít k obsahu


Fatigue Properties of Thin Wall Semi-Products Produced By Incremental Forming Processes

Citace:
MAŠEK, B., ČERNÝ, I., ČIPERA, M., HRONEK, P., MALINA, J., JENÍČEK, Š. Fatigue Properties of Thin Wall Semi-Products Produced By Incremental Forming Processes. In Proceedings of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering. Tallinn: DAAAM International, 2010. s. 215-220. ISBN: 978-9985-59-982-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fatigue Properties of Thin Wall Semi-Products Produced By Incremental Forming Processes
Rok vydání: 2010
Místo konání: Tallinn
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , PhD. Ing. Ivo Černý , Ing. Martin Čipera , Ing. Pavel Hronek , Ing. Jiří Malina , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Současné tendence vedou ke zdokonalovaní stávajících technologií, hledání nových metod nebo využití stávajících technologií novým způsobem. V tomto případě bylo využito příčného redukčního válcování k zmenšování průměru tenkostěnných dutých produktů. Příčné redukční válcování je jednou z progresivních technologií, která využívá k dosažení požadovaných cílů inkrementálních deformací. S touto technologií byly vyrobeny osazené duté produkty. Výzkum nejprve zaměřen na stanovení vlivu podmínek protlačování na strukturní a mechanické vlastnosti výsledného produktu. Mechanické vlastnosti byly stanoveny na základě minitahových zkoušek. Následně výsledné únavové vlastnosti byly pozorovány na malých segmentech z každé části finálního produktu.
Abstrakt EN: The actual tendencies lead to the improvement of current technologies, search for new methods, or use of known technologies in other ways. In this case, the flow forming process for reducing the diameter of thick-walled hollow semi-products was used. Flow forming is one of the progressive technologies which use incremental deformations for achieving the required aims. With this technology the stepped hollow semi-products were produced. The research was firstly focused on determining the influence of forming conditions on the structural and mechanical properties of the final product. The mechanical properties were established on the mini tensile test. Consequently, the final product fatigue properties were observed on the small segments from the each part of the final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička