Přejít k obsahu


Některé aspekty interaktivního učení

Citace:
MACH, P. Některé aspekty interaktivního učení. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. 1. diel. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 288-291. ISBN: 978-80-8083-878-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some aspects of interactive learning/teaching
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá využitím interaktivní výuky v přípravě budoucích učitelů. Na základě výzkumů se nejvíce osvědčila metoda případových studií. Případová studie je v tomto případě chápána jako modelová interaktivní studie didaktické situace. Svým pojetím se blíží metodě mikrovyučování a také metodě video-simulace. Problematika didaktické případové studie je však mnohem širší a složitější. Tím přináší i některé problémy, jejichž řešení příspěvek naznačuje. Její používání však přináší velmi dobré výsledky při vytváření základních učitelských dovedností a výrazně tím přispívá k profesionalizaci učitelské přípravy.
Abstrakt EN: The paper deals with the use of interactive learning in the training of future teachers. The research proved a case study the most effective method. A ?case study? in our understanding is viewed as an interactive model study of a particular teaching situation. Its concept is close to the microteaching method and the method of video-simulation. The focus of case studies in teaching, however, seems to be much broader and more complex. This brings some problems the solution of which is being discussed in the contribution. At the same time, case studies give very good results in the development of basic teaching skills and thus significantly contribute to upgrading of teacher training.
Klíčová slova

Zpět

Patička