Přejít k obsahu


Covering omega^* by nowhere dense sets

Citace:
FLAŠKOVÁ, J. Covering omega^* by nowhere dense sets. Mathematical Institute, University of Wrocław, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Covering omega^* by nowhere dense sets
Rok vydání: 2009
Autoři: RNDr. Jana Flašková Ph.D.
Abstrakt CZ: V přednášce se budeme zabývat problémem pokrytí přírůstku Čechovy-Stoneovy kompatifikace přirozených čísel řídkými množinami obecně, ale především pak speciálním typem pokrytí (translace řídké množiny permutacemi na přirozených číslech) a zejména pro některé konkrétní typy řídkých množin (určených sumačními ideály). V přednášce budou zdůrazněny topologické aspekty problematiky a bude prezentován rozšířený obecný přehled o řídkých podmnožinách prostoru omega^*.
Abstrakt EN: I want to mention the general problem of covering omega^* by nowhere dense sets, but the core of the talk is about special types of coverings (translations of nowhere dense sets by permutations of omega) and some particular nowhere dense sets (determined by summable ideals). I intend to emphasize the topological aspects of the problem and present an extended general overview about nowhere dense subsets in omega^*.
Klíčová slova

Zpět

Patička