Přejít k obsahu


Novel primary high voltage traction converter topology for multi-system locomotives

Citace:
DRÁBEK, P., PITTERMANN, M., CÉDL, M. Novel primary high voltage traction converter topology for multi-system locomotives. In 2009 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. New York: IEEE, 2009. s. 826-833. ISBN: 978-1-4244-2892-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Novel primary high voltage traction converter topology for multi-system locomotives
Rok vydání: 2009
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Marek Cédl
Abstrakt CZ: Článek prezentuje výzkum zadaný průmyslem pro novou topologii trakčního měniče sloužící pro redukci váhy trakčního transformátoru. Hlavní pozornost je věnována speciální topologii trakčního pohonu: vstupní vysokonapěťový trolejový měnič (1 fázový) - výstupní měnič (1 fázový pulzní napěťový usměrňovač + 3 fázový napěťový sttřídač) - trakční motor.
Abstrakt EN: This paper presents research motivated by industrial demand for special traction drive topology devoted to minimization of traction transformer weight against topology with classical 50Hz traction transformer. The main attention has been given to the special traction drive topology for AC power systems: input high voltage trolley converter (single phase) ? middle frequency transformer (single phase) ? output converter (single phase voltage-source active rectifier + three phase voltage-source inverter) - traction motor. The proposed converter control algorithm of innovative traction topology with middle-frequency transformer has been described in detail. The theoretical conclusions and simulation results are compared with experimental measurements on laboratory model with rated power of 4kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička