Přejít k obsahu


Grammatik-Vorlesung für Ökonomen - ein Expreriment

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Grammatik-Vorlesung für Ökonomen - ein Expreriment. In Zborník príspevkov zo IV.konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. Bratislava: Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 1998. s. 173-175. ISBN: 80-968121-3-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Rok vydání: 1998
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Klíčová slova

Zpět

Patička