Přejít k obsahu


Analýza současného stavu v oblastí velkých hydraulických lisů (nad 50 MN)

Citace:
ČECHURA, M., KUBEC, V., RÁŽ, K. Analýza současného stavu v oblastí velkých hydraulických lisů (nad 50 MN). Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 40 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the current situation in the field of hydraulic presses (above 50 MN)
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Václav Kubec Ph.D. , Ing. Karel Ráž
Abstrakt CZ: Předpokladem dosažení úspěšných inovací je provedení průzkumu trhu a možností v dané oblasti. Z tohoto důvodu jsme jako k prvnímu úkolu v rámci grantu MPO - FR-TI1/045 ?Vývoj velkých kovacích lisů pro volné kování s lisovací silou 100 ÷ 200 MN? přistoupili ke zmapování trhu velkých hydraulických lisů s tvářecí silou nad 50 MN. Cílem bylo vyhledat všechny nabízené a i vyrobené hydraulické lisy.
Abstrakt EN: An implementation of opportunities and market research in the area of big hydraulic presses is basic prerequisite for achieving of their successful innovation. Therefore we did thorough research which analyse available big hydraulic presses with nominal forming force above 50 MN as first step in processing of MPO-FR-TI1/045 grant "Development of large presses for open die forging press with nominal force of 100 ÷ 200 MN". The main task of this initial research was to find all offered and produced hydraulic presses.
Klíčová slova

Zpět

Patička