Přejít k obsahu


Estery jako průřezové téma v přípravě učitelů chemie

Citace:
RICHTR, V., KRAITR, M., ŠTROFOVÁ, J. Estery jako průřezové téma v přípravě učitelů chemie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II.. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 107-110. ISBN: 978-80-8083-751-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Jednou z možností, jak ve výuce chemie uplatnit integrovaný systém poznávání je aplikace průřezových témat. Jako modelové téma je zvolena problematika esterů, esterifikace a jejich souvislosti. Téma je inspirací pro vyhledávání a aplikaci dalších souvislostí, ktetré mohou přispět ke zvýšení efektivnosti výuky chemie.
Klíčová slova

Zpět

Patička