Přejít k obsahu


Main problems and proposed solutions to induction machine drive control of multisystem locomotive

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T., JANDA, M. Main problems and proposed solutions to induction machine drive control of multisystem locomotive. In IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2009. ECCE 2009. New York: IEEE, 2009. s. 430-437. ISBN: 978-1-4244-2892-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Main problems and proposed solutions to induction machine drive control of multisystem locomotive
Rok vydání: 2009
Místo konání: New York
Název zdroje: IEEE
Autoři: Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Ing. Martin Janda
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá návrhem pohonu pro novou vícesystémovou lokomotivu včetně řešení optimalizované PWM. Navrhovaný řídící systém je založen na vektorovém řízení orientovaném na rotorový tok v kartézských souřadnicích, které pracuje neobvykle v celém rozsahu otáček pohonu. Komutační úhly pro použitou synchronní PWM byly nalezeny pomocí mnohakritériové optimalizace s důrazem na eliminaci nebezpečných harmonických v trolejovém proudu. Správná funkce systému byla ověřena na zmenšeném modelu pohonu lokomotivy včetně podrobné analýzy harmonických v trolejového proudu a jejich vlivu na kolejové obvody.
Abstrakt EN: This project was motivated by demand of our industrial partners for proposal of prospective control of induction machine drive for new generation of multisystem locomotives. This paper presents proposed drive control including specifically optimized PWM algorithms. Designed control is based on rotor flux oriented vector control in Cartesian coordinates which is unusually operated due to employed synchronized PWM in whole speed range. Commutation angles for developed synchronous PWM have been found by multi-criteria optimization where the most important measure was reduction of danger frequency components of trolley-wire current which can harm function of railway safety systems. Proper function of proposed control is verified by tests on designed small-scale prototype of locomotive drive. Selected results of extensive experimental study into trolley-wire current spectrum and related drive interaction with railway safety systems, which is one of the most serious problems of modern locomotives and high-speed trains, are considerable part of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička