Přejít k obsahu


Coupled Analysis Of Stator Coil Through FEM

Citace:
KINDL, V., PECHÁNEK, R. Coupled Analysis Of Stator Coil Through FEM. In XVII. International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2009. Prague: Czech Technical University in Prague, 2009. s. 124-127. ISBN: 978-80-01-04417-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Coupled Analysis Of Stator Coil Through FEM
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University in Prague
Autoři: Ing. Vladimír Kindl , Ing. Roman Pechánek
Abstrakt CZ: Ve všech elektrických zařízeních vlivem průchodu elektrického proudu vznikají ztráty. Tyto ztráty způsobují zvyšování teploty jednotlivých částí, proto je nezbytné toto ztátové teplo odvádět prič ze zařízení. Práce se zabývá sdruženou elektro-teplenou analýzou statorového vinutí. Bylo použito přenosu zatížení sdružené fyzikální analýzy, které jsou kombinací analýz z různých technických oborů.
Abstrakt EN: All electrical machines generate losses in form of heat dissipated unusefully. Obviously, this quantity of heat must be cleared away to prevent damage of the machine. This paper presents the coupled field analyses (elmag-thermal) of stator coil as an example of necessary calculations anterior machine fabrication. We used so called load transfer coupled physics analyses which are combination of analyses from different engineering disciplines that interact to solve a global engineering problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička