Přejít k obsahu


Matematické modelování lidských kloubů a jejich náhrad

Citace:
DANĚK, J. Matematické modelování lidských kloubů a jejich náhrad. FAV ZČU Plzeň, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical modelling of human joints and theirs replacements
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Josef Daněk Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem přednášky je podat posluchači ucelenou představu o procesu matematického modelování lidských kloubů a jejich umělých náhrad, což zahrnuje vyjmenování požadavků na biomechanické vlastnosti použitých materiálů, problematiku generování geometrie, formulaci matematického modelu (kontaktní problém v lineární pružnosti), numerické řešení pomocí metody konečných prvků, případně s využitím metody rozkladu oblasti. Pomocí získaných výsledků lze následně analyzovat rozložení napětí a deformací v oblasti kloubního spojení, příp. v rámci větší části lidského skeletu, a posoudit vhodnost návrhu kloubní náhrady i samotné operační techniky.
Klíčová slova

Zpět

Patička