Přejít k obsahu


Panská sídla západních Čech - Karlovarsko

Citace:
KAREL, T., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L. Panská sídla západních Čech - Karlovarsko. 1. vyd. České Budějovice : Veduta, 2009, 233 s. ISBN: 978-80-86829-50-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manor-houses of West Bohemia - Carlsbad region
Rok vydání: 2009
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Veduta
Autoři: Tomáš Karel , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , Mgr. Luděk Krčmář
Abstrakt CZ: Publikace podává co nejúplnější přehled panských sídel dnešního Karlovarského kraje. Autoři ve strukturovaných encyklopedických heslech stručně popisují historii jednotlivých známých sídel, kterou u existujících objektů doplňují i popisem a bližší lokalizací, včetně aktuální fotografie. Součástí každého hesla je bibliografie. Jedná se o první takto komplexní soupis panských sídel všech druhů v této oblasti.
Abstrakt EN: The book brings the most-detailed overview of manor-houses of present-day Carlsbad region. Authors in structured encyclopedic subject words describe shortly the history of known manor-houses. If objects are still existing, the object description and closer localisation and actual photographs are included. Bibliography is an integral part of every subject word. It is the first comprehensive list of manor-houses in this area.
Klíčová slova

Zpět

Patička