Přejít k obsahu


London as Seen through the Eyes of Czech Writers and Travellers

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. London as Seen through the Eyes of Czech Writers and Travellers. Brunel University, London, Great Britain, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: London as Seen through the Eyes of Czech Writers and Travellers
Rok vydání: 2008
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této prezentace je analýza prvních zobrazení Londýna v české literatuře, respektive středověkého Londýna, v podání středověkého českého spisovatele a cestovatele Václava Šaška z Bířkova a německého měšťana Gabriela Tetzela z Gräfenbergu, kteří doprovázeli českého šlechtice Lva z Rožmitálu a Blatné na diplomatické misi západoevropskými státy v letech 1465 - 1467, v kontextu relevantních historických a společenských událostí, např. vlády husitského krále Jiřího z Poděbrad, vlády Edwarda IV. apod. Diskutovány budou rovněž shody a odlišnosti Šaškových a Tetzelových cestopisných záznamů.
Abstrakt EN: This presentation attempts to analyze the first depiction of London in Czech literature, particularly the picture of Medieval London as seen through the eyes of the Medieval Czech writer and traveller Vaclav Schaseck of Birkov and the German burgher Gabriel Tetzel of Gräfenberg who accompanied the Czech nobleman Leo of Rozmital and Blatna on his diplomatic mission through Western European countries between 1465-1467 in the framework of relevant historical and social events, e.g. the reign of the Hussite king George of Podebrady, the reign of Edward IV, etc. Furthermore, similarities and differences between Vaclav Schaseck?s and Gabriel Tetzel?s accounts of London are pointed out and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička