Přejít k obsahu


Vliv tvaru napěťových impulzů na rychlost stárnutí elektrické izolace

Citace:
TRNKA, P., HAMAR, R., MENTLÍK, V. Vliv tvaru napěťových impulzů na rychlost stárnutí elektrické izolace. In Diagnostika '09. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 59-62. ISBN: 978-80-7043-793-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Impact of the fast voltage impulses on the reliability of insulation systems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Pavel Trnka Ph.D. , Ing. Roman Hamar Ph.D. , Prof. Ing. Václav Mentlík CSc.
Abstrakt CZ: Byl prokázán a kvantifikován negativní vliv vysokonapěťového pulzního namáhání na životnost izolačních systémů v relaci ke střídavému napětí o frekvenci 50 Hz a sinusového průběhu. Je proto právem věnována pozornost vlivu samotné strmosti napěťových impulzů přiváděných na izolační systém na jeho životnost. Nastavením strmosti nárůstů napětí na izolaci je simulován vliv délky přívodního kabelu např. mezi napěťovým střídačem a asynchronním motorem. Překmit napětí pak simuluje vliv přídavných parazitních kapacit a indukčností na přívodním vedení (kabelu) a samotné zátěže.
Abstrakt EN: Impact of the fast voltage impulses on the reliability of insulation systems is for years now in the centre of interest. Till now, the negative impact of the fast voltage impulses was documented and quantified. Usually is reliability of the insulation compared to the AC sinusoidal voltage. This paper is concerned to the pulse voltage slew rate and its direct impact on the material livingness. Slew rate is different for different length of the cable between source and a load (e.g. voltage inverter and asynchronous machine). Overvoltages then simulate parasitic capacities and inductances of the cable and load.
Klíčová slova

Zpět

Patička