Přejít k obsahu


Analýza efektivních numerických metod pro simulaci proudění

Citace:
BRANDNER, M. Analýza efektivních numerických metod pro simulaci proudění. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 145 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of efficient numerical methods for fluid flow simulation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Brandner Ph.D.
Abstrakt CZ: Habilitační práce je věnována numerickým metodám pro řešení parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu se zdrojovým členem. Tyto metody jsou aplikován na modelování proudění říčních toků a dalších příbuzných problémů. Práce obsahuje úvod věnovaný historii numerického modelování proudění povrchových vod a úvod do numerických metod. Je zde také shrnut autorův přínos. Druhá část je tvořena souborem autorových prací.
Abstrakt EN: The thesis is devoted to the numerical methods for hyperbolic partial differential equations with the source term. These methods are applied to the numerical modelling of river flow and related problems. The work consists of historical introduction and introduction to the numerical methods. The second part consists of the collection of author papers.
Klíčová slova

Zpět

Patička