Přejít k obsahu


3D Model of Magnetohydrodynamic Pump with Permanent Magnets

Citace:
KARBAN, P., DONÁTOVÁ, M., PÁNEK, D. 3D Model of Magnetohydrodynamic Pump with Permanent Magnets. In Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VSB - Technical University, 2009. s. 177-180. ISBN: 978-80-248-1947-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 3D Model of Magnetohydrodynamic Pump with Permanent Magnets
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University
Autoři: Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. Martina Donátová , Ing. David Pánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Je navrženo magnetohydrodynamické (MHD) čerpadlo, ve kterém je magnetické pole vytvořeno pomocí vhodně uspořádaných permanentních magnetů. Prozkoumány jsou parametry a operační vlastnosti tohoto čerpadla a respektováním jeho konečné axiální délky. Teoretická analýza zařízení je ilustrována na příkladě, jehož výsledky jsou podrobeny diskuzi.
Abstrakt EN: A magnetohydrodynamic (MHD) pump where magnetic field is produced by appropriately arranged permanent magnets is proposed. Investigated are its parameters and operation properties respecting its final axial length. The theoretical analysis of the device is illustrated by an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička