Přejít k obsahu


A note on isogeometric analysis

Citace:
BASTL, B. A note on isogeometric analysis. Doubice, ČR, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A note on isogeometric analysis
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Bohumír Bastl Ph.D.
Abstrakt CZ: V nedávné době, T. Hughes a kol. v článku [1] zavedli metodu tzv. isogeometrické analýzy, což je metoda pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic založená na metodě konečných prvků a geometrickém modelování. Hlavní výhodou této metody je využití přesné reprezentace objektů a možnost vyhnout se generování trojúhelníkových (čtyřúhelníkových) sítí, které je časově velice náročné. V této přednášce je prezentován přehled základních kroků metody s nezbytnými vazbami do metody konečných prvků a teorie NURBS objektů, včetně několika příkladů. [1] Hughes, T. J. R., Cottrell, J. A., Bazilevs, Y.: Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement. Computer methods in applied mechanics and engineering, Vol. 194, pp. 4135-4195, 2005.
Abstrakt EN: Recently, Hughes et al. in [1] proposed a concept of the so-called isogeometric analysis - the method for numerical solving of partial differential equations based on finite element method and geometric modeling. The main advantages of isogeometric analysis are exact representation of objects of interest and the possibility to omit generation of a triangular (quadrangular) mesh which is very time-consuming (because NURBS representation used in CAD/CAM system is also used for the analysis). In this talk, we present a brief overview of the method with necessary relations to finite element method and NURBS theory. Several simple examples will be also demonstrated. [1] Hughes, T. J. R., Cottrell, J. A., Bazilevs, Y.: Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement. Computer methods in applied mechanics and engineering, Vol. 194, pp. 4135-4195, 2005.
Klíčová slova

Zpět

Patička