Přejít k obsahu


A Symbolic-Numerical Envelope Algorithm Using Quadratic MOS Patches

Citace:
BASTL, B. A Symbolic-Numerical Envelope Algorithm Using Quadratic MOS Patches. San Francisco, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Symbolic-Numerical Envelope Algorithm Using Quadratic MOS Patches
Rok vydání: 2009
Autoři: Ing. Bohumír Bastl Ph.D.
Abstrakt CZ: V této prezentaci popisujeme algoritmus pro generování exaktní racionálně parametrizované obálky dvouparametrického systému kulových ploch, popsaného jako kvadratický plát v $\mathbb{R}^{3,1}$ reprezentující MST prostorové oblasti. Podrobně studujeme symbolické a numerické kroky obálkového algoritmu a chybu související s numerickými kroky algoritmu. Metoda je demonstrována na příkladech.
Abstrakt EN: In this talk, we describe an algorithm for generating an exact rational envelope of a two-parameter family of spheres given by a quadratic patch in $\mathbb{R}^{3,1}$, which is considered as a medial surface transform (MST) of a spatial domain. We give a detailed description of the symbolic and numerical steps of the envelope algorithm and study the error involved in the numerical part. The presented method is then demonstrated on several examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička