Přejít k obsahu


Parametric vibration of generator rotors and Lafoon's kerf depth determination

Citace:
DUPAL, J., KURUC, T. Parametric vibration of generator rotors and Lafoon's kerf depth determination. In Mechatronic Systems and Materials. Vilnius: Technika, 2009. s. 18-19. ISBN: 978-9955-28-493-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parametric vibration of generator rotors and Lafoon's kerf depth determination
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vilnius
Název zdroje: Technika
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Tomáš Kuruc
Abstrakt CZ: Článek přináší metodiku stanovení optimální hloubky Lafoonyvých zářezů pro vyrovnání ohybové tuhosti rotorů v pólové rovině a rovině mezer. Pro modelování byly vyvinuty a jsou používány 1D konečné prvky a pro vyšetřování stability je využita Floquetova teorie.
Abstrakt EN: The submitted paper deals with optimal depth finding methodology of generator rotor Lafoon?s kerfs for equalization of the bending rotor stiffness in pole and slot planes. Nonsymetrical 1D finite elements are developed and used for modeling of rotor shaft. Floquet theory is used for the stability investigation.
Klíčová slova

Zpět

Patička