Přejít k obsahu


A new technique for automatic generation Java applets for web-based control education

Citace:
ČECH, M., BALDA, P. A new technique for automatic generation Java applets for web-based control education. In Proceedings of the 17th international conference on Process control '09. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. s. 491-497. ISBN: 978-80-227-3081-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new technique for automatic generation Java applets for web-based control education
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Ing. Martin Čech Ph.D. , Ing. Pavel Balda Ph.D.
Abstrakt CZ: Ćlánek popisuje novou techniku automatického generování Java appletů. Algoritmus může být konfigurován přimo v grafickém editoru Matlab/Simulinku. Technologie výrazně urychlí tvorbu virtuálních laboratoří. Motoda je demostrována na tvorbě virtuální laboratoře pro jednoduchý prediktivní regulátor.
Abstrakt EN: The paper presents a new technique for automatic generation of Java source code for complex control algorithms simulation. The algorithms can be designed in graphical form either in Simulink model editor or in RexDraw, the graphical editor of the REX control system. The designed models are used for generation of Java source code ¯les, which can be easily accomplished by graphical user interfaces and further used in both standalone Java applications and Java applets embedded into web pages. The proposed methodology can speed up the development of interactive control education tools because it interconnects Java with simulation and real-time domain. It is demonstrated on a closed loop simulation example using Pulse-step predictive controller and compared to earlier manual procedure.
Klíčová slova

Zpět

Patička