Přejít k obsahu


Směřování k obecné rovině výpovědi u Andreje Platonova

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Směřování k obecné rovině výpovědi u Andreje Platonova. Opera Slavica, 2009, roč. 19, č. 1, s. 11-19. ISSN: 1211-7676
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On a kind of parallelism in old Serbian religious poetry
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Daná práce se zabývá analýzou konkrétních uměleckých postupů, jimiž děj Platonovových románů a povídek konce 20. a počátku 30. let 20. století vystupuje ze své historické konkrétnosti a naplňuje se obecným, nadčasovým smyslem. Jako charakteristické jsou vyhodnoceny různorodé postupy, jako je zejména expozice Platonovových próz založená na typologičnosti a atemporálnosti, dále zástupnost celku a části, modelovost prostoru a životních drah hrdinů, myšlení v celosvětových souvislostech, užívání vložených a paralelních příběhů a celková filozofická nasycenost a ontologické ladění textů.
Abstrakt EN: In this work the author treats the issue of parallelism, but only one kind of it, namely parallelism as a reduplication of different lexical units (concepts) which have between them the general copulative conjunction ?i (and)? as a sign of their parallel relation. This reduplication, the author believes, is not purely a lexical-conceptual, but also a syntactic and stylistic phenomenon. Therefore the reduplication method has been analysed from the syntactic, semantic and stylistic standpoints. It was conveyed from Old Testament books, the Psalms and the Byzantine rhetoric of the time into old Serbian religious poetry, and became a principle there. It expresses, in this poetry, a certain regularity (canonicity) and symmetry, in accordance with the spiritual world-views of that time.
Klíčová slova

Zpět

Patička