Přejít k obsahu


Static and modal analysis of the brake stand

Citace:
ŠVANTNER, M., KLEPÁČEK, J., LANG, V. Static and modal analysis of the brake stand. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 213-220. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Static and modal analysis of the brake stand
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D.
Abstrakt CZ: Testování a vývoj brzdového systému patří k významných technickým úlohám řešeným v automobilovém průmyslu. Testování brzdového systému může být prováděno přímo na automobilu nebo na speciálním zařízení - brzdovém stavu. V příspěvku je uveden vývoj brzdového stavu na pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Jsou popsány funkce a charakteristika použití brzdového stavu. Jsou předvedeny statické a modální analýzy, které byly prováděny pro úpravu konečného návrhu brzdového stavu. Jsou uvedeny a diskutovány výsledky počítačového modelování.
Abstrakt EN: Testing and development of braking systems belong to significant technical problems solved in automotive industry. The braking systems testing could be carried out directly on a car or using a special testing device - a brake stand. The brake stand developed at the workplace of the University of West Bohemia is introduced in this paper. Its function and usage characterisation are described. Static and modal analyses, which were performed for adjustments of the final design of the brake stand, are presented. The results of the computer modelling are commented and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička