Přejít k obsahu


Numerical simulation of physiological pulsatile blood flow in complete bypass models

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of physiological pulsatile blood flow in complete bypass models. In Computational plasticity X. Barcelona: CIMNE, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-84-96736-69-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of physiological pulsatile blood flow in complete bypass models
Rok vydání: 2009
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: CIMNE
Autoři: Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Numerické simulace realizované v této práci pro případ pulzujícího proudění newtonské kapaliny a pro případ ustáleného proudění nenewtonské kapaliny jsou zaměřeny na studii hemodynamiky v kompletních modelech bypassu s ohledem na faktory, které se v klinické praxi podílejí na vysoké míře selhání implantovaných bypassových štěpů. V případě pulzujícího proudění krve je užita projekční metoda zapsaná ve smyslu konečných objemů v kombinaci s plně implicitním Crankovým-Nicolsonovým schématem druhého řádu přesnosti v čase. U proudění zobecněné newtonské kapaliny je aplikována metoda umělé stlačitelnosti a centrální explicitní čtyřstupňové Rungeovo-Kuttovo schéma formulované pro metodu konečných objemů.
Abstrakt EN: Numerical simulations of pulsatile Newtonian and steady non-Newtonian blood flow through complete bypass models with rigid walls are performed in order to investigate the changes of hemodynamics in relation to high failure rate of implanted grafts. In the case of pulsatile flow, a finite volume version of fractional-step method together with the second-order fully implicit Crank-Nicolson scheme is used. For the generalized Newtonian fluid flow, the pseudo-compressibility method and the finite volume version of central explicit fourth-stage Runge-Kutta time-stepping scheme is applied.
Klíčová slova

Zpět

Patička