Přejít k obsahu


Finite volume modelling of unsteady blood flow using a fractional-step method

Citace:
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J., BUBLÍK, O. Finite volume modelling of unsteady blood flow using a fractional-step method. In Modelling 2009. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2009. s. 50. ISBN: 978-80-86407-66-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Finite volume modelling of unsteady blood flow using a fractional-step method
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Institute of Geonics AS CR
Autoři: Ing. Alena Jonášová , Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík
Abstrakt CZ: V této práci je prezentována analýza nestacionárního proudění krve kompletním modelem bypassu při aplikaci různých typů fyziologických okrajových podmínek. Nelineární systém Navierových-Stokesových rovnic popisující proudění krve jako nestlačitelné newtonské kapaliny je řešen pomocí projekční metody formulované pro nestrukturované hybridní výpočetní sítě. Časová integrace je provedena plně implicitním Crankovým-Nicolsonovým schématem s druhým řádem přesnosti. Výsledné rovnice jsou dále linearizovány a integrovány ve smyslu metody konečných objemů.
Abstrakt EN: In this study, we present an analysis of blood flow through a complete bypass model with the application of different sets of physiological boundary conditions. Assuming the blood to be an incompressible viscous Newtonian fluid, the non-linear system of the incompressible Navier-Stokes equations is solved with the help of a fractional-step method defined on an unstructured hybrid grid system. Applying a second-order fully implicit Crank-Nicolson scheme for the time integration, the resulting non-linear equations are linearized and then integrated in the sense of the cell-centred finite volume method.
Klíčová slova

Zpět

Patička