Přejít k obsahu


Anti-Semitism as an Instrument of the Last Election Campaign in the Czech Republic

Citace:
TYDLITÁTOVÁ, V. Anti-Semitism as an Instrument of the Last Election Campaign in the Czech Republic. In Reflections on Anti-Semitism. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009, s. 135-136. ISBN: 978-80-7043-808-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Anti-Semitism as an Instrument of the Last Election Campaign in the Czech Republic
Rok vydání: 2009
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Věra Tydlitátová Th.D.
Abstrakt CZ: Velkým problémem mladé české demokracie je její vztah mezi svobodou a občanskou odpovědností. Novou a obtížnou otázkou je populismus v našem politickém životě. To jsme mohli pozorovat při poslední volební kampani v říjnu 2008. Mnoho místních politiků a politické strany někdy argumentovaly termíny z oblasti xenofobie, rasismu, anti-semitismu a intolerance.
Abstrakt EN: The great problem of young Czech democracy is its relation between liberty and civic responsibility. A new and difficult question is populism in our political life. This could be seen in the last election campaign in October 2008. Many local politicians and political parties have used arguments from the field of xenophobia, racism, anit-semitism and intolerance.
Klíčová slova

Zpět

Patička