Přejít k obsahu


Dynamic loading of internal linkages of the VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsation

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamic loading of internal linkages of the VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsation. Engineering Mechanics, 2009, roč. 16, č. 3, s. 173-183. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic loading of internal linkages of the VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsation
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Inženýrská akademie ČR, o.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním a počítačovou simulací kmitání nosného válce vybuzeného tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly. Modelování je zaměřeno na možný prokluz příruby nosného válce na přírubě tlakové nádoby. Rázový pohyb může vyvolat nadměrné opotřebení odíráním drážkového spoje. Zabezpečení proti poruchám je dosaženo výpočtem minimálního předepnutí toroidních trubek vložených mezi přírubou nosného válce a víka tlakové nádoby.
Abstrakt EN: The paper deals with the mathematical modelling and the computer simulation of forced vibrations of the reactor core barrel excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps. The modelling is focused on a possible core barrel flange slip along a pressure vessel flange. The impact motion can produce an excessive abrasive wear of the tongues and grooves. A guarantee of the fail-safe operation is achieved by calculated pre-stressing of toroidal tubes inserted between the upper flange of the core barrel and the pressure vessel cover.
Klíčová slova

Zpět

Patička