Přejít k obsahu


Model of the crankshaft enabling to the support force control during a machining process

Citace:
DUPAL, J., KOVÁŘOVÁ, J. Model of the crankshaft enabling to the support force control during a machining process. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Model of the crankshaft enabling to the support force control during a machining process
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Jana Kovářová
Abstrakt CZ: Výsledkem modelování klikového hřídele metodou konečných prvků je rozsáhlý matematický model mající tisíce stupňů volnosti. Předložený článek presentuje způsob tvorby kondenzovaného modelu, který má stejné spektrální dynamické a statické vlastnosti ve vybraném frekvenčním intervalu jako původní model. Kondenzace počtu stupňů volnosti je nezbytná z důvodu řiditelnosti podporových sil během procesu obrábění. Cílem řízení je minimalizace deformací obrobku.
Abstrakt EN: Result of crankshaft modelling by means of FEM is a very complicated mathematical model having thousands DOF. The submitted paper deals with an approach presentation to the condensed model creation having the same spectral dynamic and static properties in the chosen frequency range like the original FEM model. DOF condensation is neccesary for the reason of controlability of the support forces during cutting process. The goal of control is minimization of the workpiece deformations.
Klíčová slova

Zpět

Patička