Přejít k obsahu


An efficient computational technique for the solution of the Euler equations using explicit finite volume schemes on unstructured meshes

Citace:
BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. An efficient computational technique for the solution of the Euler equations using explicit finite volume schemes on unstructured meshes. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An efficient computational technique for the solution of the Euler equations using explicit finite volume schemes on unstructured meshes
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Ing. Alena Jonášová , Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá porovnáním výpočtové efektivity explicitních a implicitních schémat užitých pro numerické řešení proudění stlačitelné nevazké tekutiny popsané nelineárním systémem Eulerových rovnic. Je zde zavedena tzv. ?supertime step? úprava explicitních metod pro překonání problémů s malým globálním časovým krokem, které jsou způsobeny jemným lokálním zahuštěním výpočetní sítě. Oba typy schémat jsou porovnána na případě transsonického proudění okolo NACA 0012 profilu.
Abstrakt EN: The paper deals with a comparison of numerical efficiency of explicit and implicit schemes, used for numerical computation of compressible inviscid fluid flow described by the nonlinear system of Euler equations. The supertime step explicit method is presented to overcome the small time stepping due to local refinement of the mesh. Both types of the schemes are compared on the transonic flow around a NACA 0012 profile.
Klíčová slova

Zpět

Patička