Přejít k obsahu


Problem of non-stationary loaded viscoelastic orthotropic beam

Citace:
ZAJÍČEK, M., ADÁMEK, V., DUPAL, J. Problem of non-stationary loaded viscoelastic orthotropic beam. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Problem of non-stationary loaded viscoelastic orthotropic beam
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Martin Zajíček Ph.D. , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Jan Dupal
Abstrakt CZ: Hlavním cílem této práce je odvodit konečný nosníkový viskoelastický a ortotropní prvek, který je vhodný pro řešení nestacionárních úloh. Uvedený přístup kombinuje Timošenkovu nosníkovou teorii s uvažováním vlivu osového namáhání. Kromě toho je pro popis disipativních materiálových vlastností použit Kelvinův-Voightův materiálový model. Průhyb a úhel natočení nosníku jsou vyšetřovány na základě analytického a numerického (MKP) přístupu. Tyto analýzy jsou provedeny pro nosník na dvou podporách, který je na části povrchu příčně zatížený časově závislým spojitým zatížením.
Abstrakt EN: The main aim of this work is to derive two dimensional finite beam element especially for solving of non-stationary problems of thin viscoelastic orthotropic beams. Presented approach combines the Timoshenko beam theory with consideration of axial strain. Furthermore, the discrete Kelvin-Voight material model was used for the description of dissipative material behaviour. The beam deflection and the slope of beam are determined by the analytical and numerical (FEM) approach. These studies are made in detail on the simple supported beam subjected to the transverse continuous loading described by the Heaviside function and cosine function.
Klíčová slova

Zpět

Patička