Přejít k obsahu


Numerical Inversion of Laplace Transform in Wave Problems

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Numerical Inversion of Laplace Transform in Wave Problems. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical Inversion of Laplace Transform in Wave Problems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , František Valeš
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá aplikací numerických algoritmů zpětné Laplaceovy transformace na vlnové problémy. Je provedeno stručné shrnutí a popis existujících metod a pro tři vybrané algoritmy je provedena zpětná Laplaceova transformace obrazu funkce plynoucího z řešení konkrétní nestacionární vlnové úlohy. Dále jsou prezentovány získané výsledky a jsou diskutovány možnosti použití testovaných metod.
Abstrakt EN: This work concerns the application of numerical algorithms for the inverse Laplace transform to wave problems. Existing algorithms and sequence accelerators are briefly discussed and three selected methods are applied to test integral transform which follows from the solution of particular non-stationary wave problem. Results obtained are presented and capabilities of tested methods are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička