Přejít k obsahu


Problematika obrábění cermetovými nástroji s tenkou vrstvou

Citace:
ČESÁKOVÁ, I., ZETEK, M., ŘEHOŘ, J. Problematika obrábění cermetovými nástroji s tenkou vrstvou. Ostrava, 2009., ISBN: 978-80-248-1982-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Problematic with the machining by the cermet cutting tools with thin coatings
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Ing. Ivana Česáková , Ing. Miroslav Zetek , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: V poslední době roste na trhu uplatnění cermetů jako řezných materiálů. Důsledkem vývoje dochází ke zlepšování jejich řezných vlastností. Svůj podíl na zvýšení používání cermetů má i rozvoj tenkých vrstev, kterých je na dnešním trhu rovněž široké spektrum. Depozicí tenkých vrstev na substrát řezného nástroje lze např. zvýšit řezivost a trvanlivost nástroje nebo zlepšit kvalitu obrobeného povrchu. Při nanášení tenkých vrstev musí být docíleno co nejlepší adheze tenké vrstvy k substrátu, aby byl tento systém efektivní.
Abstrakt EN: Cermets like the cutting materials are used more and more. According to the development their cutting characteristics are getting better. Together with thin coatings which also influence the tool quality and the whole cutting process is faster and the machined area is more accurate. The market offers wide spectrum of thin coating covered tools. The deposition of thin coating deposition influences also the cutting tool quality after the surface of the machined workpiece and the durability and tool wear. To ensure the effectiveness of the coating-substrate system the adhesion of the layer must be as high as possible.
Klíčová slova

Zpět

Patička