Přejít k obsahu


Vliv vrstvy na trvanlivost a silové zatížení cermetového nástroje

Citace:
ČESÁKOVÁ, I., ZETEK, M., SKLENIČKA, J., ŘEHOŘ, J., RAJŠPÍS, V. Vliv vrstvy na trvanlivost a silové zatížení cermetového nástroje. Košice, 2009. ISSN:1337-7094
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of thin coated layer on tool life and force load of cermet tool
Rok vydání: 2009
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Ivana Česáková , Ing. Miroslav Zetek , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Bc. Vlastimil Rajšpís
Abstrakt CZ: V dnešní době mají cermetové řezné nástroje na trhu nezastupitelné místo. Jsou stále více používány pro svoje neustále se zlepšující řezné vlastnosti. Trendem dnešní doby je rovněž depozice tenkých vrstev na řezné nástroje. Kombinace progresivních cermetů a tenkých otěruvzdorných vrstev by mohla být při obrábění velice efektivní a přínosná z hlediska zvýšení trvanlivosti, snížení řezných sil na nástroj, ale i z hlediska kvality obrobeného povrchu.
Abstrakt EN: At present, cermet tools have an important place at machining industry. They are used for their still getting better cutting properties. The deposition of thin layers are trend in this time. The combination of progresive cermets and thin coated layers during cutting could be very effective. It can bring both increasing tool life decreasing cutting forces and better quality of machined surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička