Přejít k obsahu


Tepelné zpracování laserem s využitím robota

Citace:
DUCHAŇ, M., HONNER, M. Tepelné zpracování laserem s využitím robota. Strojárstvo/Strojírenství/Mechanical Engineering Journal, 2009, roč. 13, č. 7-8, s. 37-38.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal Laser Processing with Robot Application
Rok vydání: 2009
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Media/ST
Autoři: Ing. Martin Duchaň , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Laserové technologie, využívající laserů o výkonech v řádu kW, představují v celosvětovém měřítku aktuální technické řešení nastupujících nových technologií svařování, povrchového kalení či povlakování s aplikacemi v řadě průmyslových odvětví.
Abstrakt EN: Laser technologies, which are using lasers with kW order outputs, represent an actual technical solution of incoming new technologies. These technologies are applied in welding, surface hardening or cladding in many industrial branches in the worldwide measure.
Klíčová slova

Zpět

Patička