Přejít k obsahu


Implementace řízení napěťového pulzního usměrňovače s kompenzací harmonických složek proudu

Citace:
ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., KOMRSKA, T. Implementace řízení napěťového pulzního usměrňovače s kompenzací harmonických složek proudu. In Elektrotechnika a informatika 2009. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 151-154. ISBN: 978-80-7043-809-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Implementation of voltage-source active rectifier control with harmonic currents compensation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jan Žák , Ing. Vojtěch Blahník , Ing. Tomáš Komrska
Abstrakt CZ: This paper presents results from voltage-source active rectifier implementation. Especially, a predictive model with proportional resonant regulators was used for a current control. This structure ensures a high quality power factor and harmonic currents elimination. The results were measured at the typical line voltage 230 V/ 50 Hz. An additional resistance was used for experimental loading.
Abstrakt EN: Tento článek prezentuje výsledky dosažené při implementaci nové regulační struktury pro řízení napěťového pulzního usměrňovače. Zejména pro regulaci proudové smyčky byla použita kombinace prediktivního modelu s proporčně-rezonančními regullátory. Dosažené výsledky byly pořízeny při typickém napájení 230V/ 50Hz. Pro zatěžování pulzního usměrňovače byla použita odporová zátěž.
Klíčová slova

Zpět

Patička