Přejít k obsahu


Funkční vzorek systému pro vysokoteplotní testování a modifikace povlaků

Citace:
HONNER, M., LANG, V., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek systému pro vysokoteplotní testování a modifikace povlaků. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of the system for high temperature testing and modifications of coatings
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Ondřej Soukup , Ing. Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového měřicího a testovacího systému pro vysokoteplotní analýzu tepelných vlastností povlaků. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Systém využívá k ohřevu vzorků a modifikacím povlaků výkonný kontinuální laser. Kombinace termočlánkového a termovizního měření doplněného videokamerovým záznamem procesů ve variabilním uspořádání umožňuje provádět analýzy tepelných vlastností vyvíjených povlaků. Kombinace bezkontaktního pulzního a kontinuálního ohřevu až do velmi vysokých teplot pak nabízí i možnost provádět vysokoteplotní modifikace povlaků při současném měření změn jejich vlastností.
Abstrakt EN: The function sample of new measuring and testing system for high-temperature analyses of thermal properties of coatings is introduced. The function sample was developed in the framework of the project FR-TI1/273. The system utilizes high-power laser to heat up and modify the coatings. The combination of thermocouple and infrared camera measurement complemented by videocamera recording of processes in a flexible arrangement enables to conduct analyses of thermal properties of coatings being developed. The combination of pulsed and continuous heating up to very high temperatures additionally offers to perform high-temperature modifications of coatings supported by online measurement of changes of coating properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička