Přejít k obsahu


An Embedded Multifunction Board for Automatic Control Applications

Citace:
JEŽEK, O., BALDA, P. An Embedded Multifunction Board for Automatic Control Applications. In 17th International Conference on Process Control 2009. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009. s. 484-490. ISBN: 978-80-227-3081-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Embedded Multifunction Board for Automatic Control Applications
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská technická univerzita
Autoři: Ing. Ondřej Ježek , Ing. Pavel Balda Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje řešení univerzální řídící desky pro vložené řízení vyvíjenné na naší univerzitě. Článek se zabývá softwarovým a hardwarovým řešením. V článku je vysvětleno použití operačního systému FreeRTOS, tvorba modulárního firmware. Nakonec je vysvětleno požití softwarového vývojového kitu (SDK). Také je ukázáno použití vývojového pluginu pro Eclipse. Navíc je zde ukázána tehchnika automatického generování pokročilých algoritmů řízení portovaná na tuto platformu. tehcnika se nazvývá MicroREX, je založena na knihovně funkčních bloků Micro RexLib. Generování software je demostrováno na dvou příkladech.
Abstrakt EN: This paper describes basic features of an universal embedded board developed in our university. After a brief summarization of the board hardware design, the paper focuses on presented software architecture solution. The modular firmware structure based on input/output driver model and a real time operating system (FreeRTOS in our case) is explained and the usage of the software development kit (SDK) plugged-in the Eclipse development platform is shown. Moreover, a recently developed technique for automatic generation of advanced control algoritms has been ported to this platform. This technique called MicroREX is based on the Micro RexLib function block library. Software generation is demonstrated on two examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička