Přejít k obsahu


Frekvenční analýza procesu vytvrzování pryskyřic

Citace:
BLECHA, T., PIHERA, J. Frekvenční analýza procesu vytvrzování pryskyřic. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Frequency analyse of epoxy resin hardening process
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. Josef Pihera Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá možnostmi vyhodnocení a řízení procesu vytvrzování pryskyřic. Princip vyhodnocení je založen na základě spektrální analýzy signálů získaných ze senzoru na bázi interdigitální struktury. Jsou zde uvedeny výsledky mnoha experimentů s vytvrzováním epoxidových pryskyřic. Navržený způsob řešení a uvedené výsledky jsou využitelné v oblasti vytvrzování epoxidových pryskyřic. Projekt navazuje na předešlé výsledky výzkumné činnosti realizované na katedře v oblasti materiálů a senzorů.
Abstrakt EN: This research report deals with evaluation possibilities and control of resin hardening process. The evaluation process is based on the spectral analyse of signals obtained from interdigital structure sensors. The results of many experiments with epoxy resin hardening are presented. Designed method of solution and presented results are useful in field of epoxy resin hardening. This project is continuation of the previous research work in field of material engineering and sensors.
Klíčová slova

Zpět

Patička