Přejít k obsahu


Vyhodnocení procesu vytvrzování epoxidových pryskyřic na základě spektrální analýzy

Citace:
BLECHA, T., PIHERA, J. Vyhodnocení procesu vytvrzování epoxidových pryskyřic na základě spektrální analýzy. Electroscope, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1802-4564
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Epoxy resin hardening evaluation based on spectrum analyse
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. Josef Pihera Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro vyhodnocení a řízení procesu vytvrzování pryskyřic je možné použít různé metody. Jelikož se jedná o velice problematickou oblast, stále se hledají nové možnosti vyhodnocení. Tento článek se zabývá dalším principem vyhodnocení vytvrzování pryskyřic, který je založen na základě spektrální analýzy signálů získaných ze senzoru na bázi interdigitální struktury. Jsou zde uvedeny výsledky experimentů s vytvrzováním epoxidových pryskyřic. Navržený způsob řešení a uvedené výsledky jsou využitelné v oblasti vytvrzování epoxidových pryskyřic.
Abstrakt EN: Different methods for evaluation and process control of the epoxy resin hardening can be used. Because of this process difficult evaluation new possibilities is necessary search. This article deals with the evaluation process based on the spectral analyse of signals obtained from interdigital structure sensors. The results of many experiments with epoxy resin hardening are presented. Designed method and presented results are useful in the field of the epoxy resin hardening.
Klíčová slova

Zpět

Patička