Přejít k obsahu


Zkušenosti s výukou předmětu marketing na internetu v interuniverzitním studiu

Citace:
EGER, L. Zkušenosti s výukou předmětu marketing na internetu v interuniverzitním studiu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 117-122. ISBN: 978-80-7041-971-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Předmět KMO/MINT = Marketing na internetu je předmět zařazený do výuky na FEK ZČU v Plzni. Předmět je konstruován jako blended learning, tzn., že v prezenčním studiu je na fakultě též využíván e-learning s bohatou podporou studovaného obsahu. E-learning zde navíc využívá jednu z jeho podstatných výhod = rychlou inovaci. Marketing na internetu je totiž novou disciplínou (cca jen 10 let starou) a obsah je v pohybu a vyžaduje neustálou inovaci. E-learning je zde použit také jako podpora pro klíčovou semestrální práci, jež je prakticky orientovaná do využívání ICT pro marketing a pro obchodování na internetu. Studenti v reálných cvičných demoverzích realizují základní nastavení svého e-shopu a k němu realizují PPC kampaň dle zásad SEM. Předmět prochází průběžnou inovací i s podporou FRVŠ (2008 i 2009 č. 1333) a je orientován tak, aby vedl absolventy ke kompetentnosti (Eger, 2005, Mužík, 2005). Ve spolupráci s UHK byl předmět použit jako volitelný pro interuniverzitní studium v LS 2009. Příspěvek v této části přináší zkušenosti z této akce včetně dat z e-learningu a poznatků ze srovnání výuky na FEK = blended learning a na UHK = e-learning, ale obojí s náročnou a rozsáhlou semestrální prací studentů.
Klíčová slova

Zpět

Patička