Přejít k obsahu


Účinnost stínění

Citace:
HROMÁDKA, M. Účinnost stínění. In Elektrotechnika a informatika 2009. Část 3., Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 23-26. ISBN: 978-80-7043-811-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shielding Effectiveness
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Miroslav Hromádka
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje jak může být měřena a vypočítána účinnost elektromagnetického stínění. Jsou zde uvedeny systémy pro měření účinnosti stínění a možnosti jejich využití v naší laboratoři. Dále jsou uvedeny některé jevy ovlivňující kvalitu stínění jako díry a mezery v obalu nebo dutinová rezonance.
Abstrakt EN: This article describes how can be shielding effectiveness (SE) measured and calculated. There are mentioned systems for SE measuring and possibility of their usage in our laboratory. Then there are introduced some factors influencing shielding such as holes and gaps in cover or cavity resonance.
Klíčová slova

Zpět

Patička