Přejít k obsahu


Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic orthotropic beam

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F., TIKAL, B. Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic orthotropic beam. Nonlinear Analysis - Theory Methods & Applications, 2009, roč. 71, č. 12, s. 2569-2576. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic orthotropic beam
Rok vydání: 2009
Místo konání: Oxford
Název zdroje: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. František Valeš CSc. , Ing. Bohuslav Tikal CSc.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá nestacionárními vibracemi tenkého viskoelastického ortotropního nosníku. Konkrétně je prezentováno analytické a numerické řešení úlohy příčně buzeného prostě podepřeného nosníku konečné délky. Analytické řešení bylo odvozeno na základě přibližné Timošenkovy nosníkové teorie, přičemž viskoelastické vlastnosti nosníku byly reprezentovány diskrétním modelem standardního viskoelastického tělesa. Funkce popisující časoprostorové rozložení průhybu a úhlu natočení představují hlavní výsledky této práce. Problém je dále řešen numericky pomocí MKP. Porovnání získaných výsledků ukázalo velmi dobrou shodu obou řešení a potvrdilo schopnost Timošenkovy teorie popsat nestacionární vlnové jevy v krátkých časech a v těsné blízkosti vnějšího buzení.
Abstrakt EN: Non-stationary vibrations of a thin viscoelastic beam with orthotropic material properties are solved in this work. Concretely, analytical and numerical solutions of the problem of a finite simple supported beam transversely excited are presented. The analytical solution of the problem solved is derived based on the approximate Timoshenko?s beam theory and the discrete model of the generalized standard viscoelastic solid is used for the description of beam viscoelastic properties. Spatio-temporal functions describing distribution of beam deflection and slope of the beam represent the main results of this work. Moreover, the problem is solved numerically using FEM and the corresponding results are presented, as well. The comparison of results obtained shows excellent correspondence between analytical and numerical solutions and the ability of Timoshenko?s beam theory to describe non-stationary wave phenomena also for short times and in the immediate vicinity of external excitation.
Klíčová slova

Zpět

Patička