Přejít k obsahu


Dynamic model of the VVER 1000 reactor support cylinder with core and the approach for its implementation into the model of the reactor

Citace:
MUSIL, A., HLAVÁČ, Z. Dynamic model of the VVER 1000 reactor support cylinder with core and the approach for its implementation into the model of the reactor. In Computational Mechanics 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-824-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic model of the VVER 1000 reactor support cylinder with core and the approach for its implementation into the model of the reactor
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Aleš Musil , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek přináší výsledky, kterých bylo dosaženo ve zpřesňování dynamického modelu reaktoru VVER 1000 vyvíjeného na Katedře mechaniky Západočeské univezity v Plzni. Model subsystému reprezentující nosný válec s aktivní zónou, který má významný vliv na celkovou dynamickou odezvu reaktoru, byl vyjmut z původního dynamického modelu reaktoru a bude nahrazen detailním MKP modelem. Rovněž je představen přístup, který bude uplatněn při implementaci subsystému nosného válce do modelu reaktoru.
Abstrakt EN: This paper presents the results that have been achieved in the improvement of the dynamic model of the VVER 1000 reactor developed at the Department of Mechanics at the University of West Bohemia. The model of the subsystem representing support cylinder with core, which has dominant influence on the dynamic response of the reactor, has been removed from the original dynamic model of the reactor and will be replaced by the detailed FEM model. The approach for the implementation of the support cylinder subsystem into the model of the reactor is also presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička