Přejít k obsahu


Tribological evaluation of thermally sprayed coatings by pin-on-disc test

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., ZAHÁLKA, F., SAVKOVÁ, J. Tribological evaluation of thermally sprayed coatings by pin-on-disc test. In Vrstvy a povlaky 2009. Trenčín: Digital Graphic, 2009. s. 33-38. ISBN: 978-80-969310-9-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tribological evaluation of thermally sprayed coatings by pin-on-disc test
Rok vydání: 2009
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital Graphic
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Michaela Kašparová , Ing. František Zahálka , Ing. Jarmila Savková
Abstrakt CZ: Zkouška pin-on-disc podle ASTM G-99 byla provedená na žárově stříkaných povlacích Cr3C2-25%NiCr s cílem určit a popsat jejich opotřebení při různých podmínkách zkoušení. Byl hodnocen vliv různých parametrů (zatížení, dráha opotřebení, průměr dráhy kuličky, teplota, mazání, materiál protikusu) na koeficient tření, mechanismy opotřebení a rychlost opotřebení.
Abstrakt EN: The pin-on-disc test according to ASTM G-99 was carry out on thermally sprayed Cr3C2-25%NiCr coatings to determine and describe their sliding wear behavior under different test condition. The influence of various test parameters (load, wear track diameter, temperature, lubrication, counterpart material) on coefficient of friction, wear mechanism and wear rate was monitored.
Klíčová slova

Zpět

Patička