Přejít k obsahu


Vývoj nástroje pro podporu rozhodování a plánování údržby parních turbín

Citace:
JANEČEK, E., JELÍNEK, L., HOUDOVÁ, L., KERAMIDASOVÁ, A. Vývoj nástroje pro podporu rozhodování a plánování údržby parních turbín. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 185-188. ISBN: 978-80-7043-827-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Developnet of a toll for decision making support in a steam turbines maintenance optimization area
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Lenka Houdová , Ing. Adéla Keramidasová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou vývoje informačního systému jako nástroje pro predikci technických ukazatelů poruchovosti a nákladů na údržbu hlavních komponent technologického zařízení parních turbín. Informační systém je vyvíjen pro účely podpory při rozhodování a plánování údržby s cílem optimalizace činností z hlediska dostupnosti, nákladovosti a využití technických prostředků. Je zde představena analýza možností výstupů informačního sytému a tomu odpovídající požadavky na vstupní data, princip statistického modelování a simulace provozu a údržby, spolu s aktuální verzí již vyvinutého nástroje.
Abstrakt EN: The paper is focused on an information system development as a tool for prediction of failure rate technical indicator and maintenance planning of steam turbine technical equipment components. The Information system is developed for support of decision making and maintenance planning with the aim of a task optimization from availability, cost and technical equipment usage point of view. Here are introduced analysis of information system outputs and demands to input data as well as a principle of statistical modeling and simulation of operation and maintenance and an actual version of the developed tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička