Přejít k obsahu


Development of Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System

Citace:
GRŮBER, M., LEGÁT, M. Development of Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System. In Speech Processing. Prague: Institute of Photonics and Electronics AS CR, 2009. s. 100-106. ISBN: 978-80-86269-18-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of Expressive Speech Synthesis for Czech Limited Domain Dialogue System
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Photonics and Electronics AS CR
Autoři: Ing. Martin Grůber , Ing. Milan Legát
Abstrakt CZ: Článek popisuje několik fází vývoje české expresivní syntézy řeči pro dialogový systém s omezenou oblastí. První fáze zahrnuje vytvoření korpusu, který obsahuje přirozené dialogy mezi člověkem a počítačem, metodou Wizard of Oz. Proces nahrávání je popsaný v první části této práce. V další fázi bylo nutné vytvořit expresivní korpus pro potřeby syntézy řeči metodou unit selection. V práci je popsán teoretický návrh a vastní nahrávání takového korpusu. Celý tento výzkum je prováděn v rámci projektu COMPANIONS, jehož cílem je vyvinout český dialogový systém umožňující seniorům komunikovat s počítačem lidskou řečí a povídat si s ním o svých fotografiích.
Abstrakt EN: The paper describes several stages of the development of Czech expressive speech synthesis for limited domain dialogue system. The first phase includes the creation of a corpus containing natural human-machine dialogues, gathered using a WoZ technique. The recording setup and the process itself are described in the first part of the paper. In the second phase, an expressive corpus for speech synthesis is created. The theoretical background of the expressive TTS corpus design, the technical measures taken to ensure the corpus appropriateness and the corpus recording process are presented. All this research is being done within COMPANIONS project scenario, where one of the aims is to develop a Czech dialogue system allowing elderly people to reminiscence about their photographs.
Klíčová slova

Zpět

Patička