Přejít k obsahu


Současné otázky mezinárodní bezpečnosti

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. 2. upravené. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 154 s. ISBN: 978-80-7380-194-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contemporary Questions of International Security
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace přibližuje čtenáři stěžejní témata mezinárodní bezpečnosti a jejího studia. Seznamuje se základy a vývojem disciplíny bezpečnostních studií, aktéry procesu udržování mezinárodní bezpečnosti, odzbrojováním a zbrojením a rovněž otázkami spojenými s problematikou terorismu.
Abstrakt EN: The bookś aim is to present important issues in international security and its scientific reflection. It covers the development of security studies, actors in international security processes, armament and disarmament, and terrorism.
Klíčová slova

Zpět

Patička