Přejít k obsahu


SESyS2008 : MC50 Manuál k software

Citace:
FIALOVÁ, A., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, E., JANEČEK, P. SESyS2008 : MC50 Manuál k software. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SESyS2008 : MC50 Software manual
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Andrea Fialová Ph.D. , Ing. Lucie Houdová , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Manuál popisuje funkce a užití programového balíku určeného pro podporu plánování podpůrných služeb typicky v rámci roční přípravy provozu provozovatele přenosové soustavy ČR. Programový balík má kódový název SESyS2008_MC50, kde 2008 je rokem poslední aktualizace principů implementovaných algoritmů a MC50 je užitý způsob generování a statistického vyhodnocování chodu elektrizační soustavy z padesáti běhů Monte-Carlo simulace.
Abstrakt EN: Manual describes the functions and use of software package designed for planning support of ancillary services, typically in the preparation of the annual operation TSO CR. Software package has a code name SESyS2008_MC50, where 2008 is the year of last implemented principles update and MC50 is used way of generate and statistical evaluation of power system from fifty runs Monte-Carlo simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička